Privacyverklaring → Davota

Algemeen

Deze website (www.davota.nl) wordt beheerd door Coöperatieve Davota U.A.
Bij bezoek aan deze website kan Davota gegevens van je verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die je via het contactformulier hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Davota jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe je jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via deze website via links kunnen worden bezocht.

Doel gegevensverwerking

Davota verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot relaties en bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties.
In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot de diensten van Davota en gerelateerde derden, het kunnen uitvoeren van andere promotionele activiteiten en het kunnen verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
De informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om je te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website.
Jouw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies

Davota maakt op deze website gebruik van cookies.
Cookies zijn tekstbestandjes die op je computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je de website bezoekt. Via de website van Davota worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert.
Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die je invult bij het inschrijven voor een nieuwsbrief of seminar van Davota of het uitlezen van je browserinstellingen om de website op de goede manier op je beeldscherm te krijgen.

Vragen en inzagerecht

Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering in/van jouw persoonsgegevens te vragen. Voor het doen van een dergelijk verzoek of vragen over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop Davota jouw persoonsgegevens verwerkt, kun je als volgt met ons contact opnemen:
Per brief: Coöperatieve Davota U.A., Daalwijkdreef 47, 1103 AD Amsterdam;
Per e-mail: info@davota.nl.
Indien je geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan vernemen we dit graag van je.

Wijzigingen privacyverklaring

Davota behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen tijdig kennis kunt nemen.

Inwerkingtreding privacyverklaring

Deze privacyverklaring is op 1 oktober 2017 inwerking getreden.