vacature
zzp
salaris
accountancy
taxi
boekhouder
assistent
accountant
laminaat

Op zoek naar forensisch accountant?

forensisch accountant
Forensische Accountancy meta Maastricht University.
Deze financiële expertise kan worden ingebracht door een forensisch accountant. De forensisch accountant is een gespecialiseerde register accountant die zich bezighoudt met potentiële rechtszaken waarbij in het kader van de bewijsvoering financieel-economische deskundigheid is vereist. Een forensisch accountant houdt zich veelal, maar niet uitsluitend, bezig met de preventie en opsporing van fraude en heeft veel inzicht en kennis op deze vakgebieden, die hij toepast in praktijksituaties op basis van zijn wetenschappelijke kennis.
Artikel: Letsel, fraude en forensisch accountant BijzonderStrafrecht.nl.
In dit artikel wordt ingegaan op een aantal basisbeginselen rond de forensische accountancy, onderzoek en een aantal aandachtspunten die van belang kunnen zijn voor het succesvol inschakelen van een forensisch accountant. Letsel, fraude en forensisch accountant door P. Schimmel in PIV Bulletin.
forensisch accountant Archieven Joanknecht.nl.
Werken bij Joanknecht. Informal Investors Club. Samen maken we toekomst. Werken bij Joanknecht. Blog Forensics Recovery. Verzwakt wederhoor een bijzonder onderzoek? Blog Forensics Recovery. Wanneer is ontslag op staande voet toegestaan? Optelsom van verschillen leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid. Bekijk alle vacatures.
Financieel Forensisch Deskundige Opleiding Erasmus School of Accounting Assurance Erasmus University Rotterdam.
De professionals zijn zowel werkzaam bij de overheid als in het bedrijfsleven. Velen hebben een juridische vooropleiding gehad, anderen hebben een financieel-economische opleiding achter de rug. Een groot deel is vooral opgeleid in de praktijk. Kenmerkend daarbij is dat juristen en financieel-economisch geschoolde professionals werken en denken vanuit verschillende referentiekaders. De verschillende kaders kunnen gemakkelijk een hindernis vormen in de communicatie en samenwerking. Het wegnemen van deze hindernissen leidt tot een verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie van het fraudeonderzoek, de financieel-economische onderbouwing van de schade, de bewijsvoering en uiteindelijk de juridische afwikkeling daarvan. Samenwerking tussen juridisch en financieel-economisch geschoolde professionals is daarbij van groot belang. Het doel van het Executive Program Financieel Forensisch Deskundige is.:
Forensische Accountants Institute For Financ.
Het doel is mede om controlerende en adviserende accountants, niet gespecialiseerd in fraudeonderzoeken, aanknopingspunten te kunnen bieden over bijvoorbeeld het herkennen van fraudesignalen. Daarnaast is de rol en positie van een forensisch accountant in het verleden onvoldoende duidelijk gebleken, zoals blijkt uit de tweede kamervraagstukken in 2013.
Faillissementsfraude: Forensisch onderzoek Data analyse BijzonderStrafrecht.nl Academie.
Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de rol van forensisch onderzoek en data analyse in geval van een vermoeden van faillissementsfraude en het optrekken van de curator met de forensisch accountant. Allereerst komen de mogelijkheden aan bod om digitale bestanden te bemachtigen en veilig te stellen.
forensic accountant Vertaling naar Nederlands voorbeelden Engels Reverso Context.
Have the fund paperwork looked at by a forensic accountant. Laat de boeken van het fonds bekijken door een forensisch accountant." Detecting fraud as a forensic accountant: Ingrid Van Rijswijk worked both for the police and for a private investigation agency.
Fraude of corruptie, waarom zou ik een forensisch accountant inhuren? Grant Thornton.
Omdat het bij fraude of corruptie vaak over zaken gaat waar een organisatie geen ervaring mee heeft en bij een onvoldoende aanpak kan leiden tot voor een organisatie existentiële problemen, maak de best mogelijke keus: huur bij een interne onderzoek veelal: corporate investigation' naar fraude of corruptie een forensisch accountant in.
Forensische accountancy ONS Accountants en Belastingadviseurs.
Forensische accountancy is privaat onderzoek, maar met een gerechtelijk karakter, vanwege de raakvlakken met het arbeidsrecht, vermogensschaderecht en soms ook strafrecht. Het rapport van onze forensisch accountant stelt je in staat tot het trekken van conclusies en het bepalen van eventuele vervolgacties, zoals arbeidsrechtelijke maatregelen, een schadevergoeding of het doen van aangifte.
Navigator Dé website voor de jurist en fiscalist.

Contacteer ons